SORUNLARINIZA KISA ZAMANDA KESİN ÇÖZÜM

Rızık Duası | Rızık Duaları | Rızık Ayeti

PAPAZ BÜYÜSÜ

DİLEK HACET BAŞARI DUALARI

AYIRMA BÜYÜLERİ

SINAV VE BAŞARI DUALARI DENENMİŞİR

EN ÜNLÜ MEDYUMLAR

SU BAKIMI KAHVE BAKIMI BAKIM ÇEŞİTLERİ

MEDYUMLAR HOCALAR VE DE GERÇEKLER

YÜKSEK TESİRLİ ESKİ MISIR VEFKLERİ

RABBİMİZİN İSİMLERİ VEDE AYETLERİ İLE GERÇEK VEFKLER

GİZEMLİ SIRLAR ÜNLÜ MEDYUM YAŞAMDAN GÜNÜMÜZE

GERÇEĞİN TAA KENDİSİ

ENERJİSEL GERÇEKLER

Maji Büyü Vodoo Kehanet

MEDYUM

Merak Edilen Alemler

MEDYUM TAVSİYE

SEVGİLİYİ GERİ GETİRME

ETKİLİ BÜYÜLER TILSIMLAR EFSUNLAR


PADİŞAHLIK VEFKLERİ VE OSMANLI EVLİYALARIN VEFKSEL GÜÇLERİ

Gideni Geri Getirme Büyüsü | Ayrılanları Barıştırmak | Medyumlar | Medyum

DUA OKULU DUANIZ OLMAZSA DEYERİNİZ DE OLMAZ

ASTROLOJİNİN EN GERÇEK YORUMLARI VEDE TANIMLARI

MUSKADAKİ GİZLENMİŞ ŞİFRELER

SÜRYANİ BÜYÜLERİNİN SIRLARI

YANILGILAR VE YANLIŞLAR

SORULARINIZ SORUNLARINIZ

ARAPÇA AÇIKLAMALAR

EN ÇOK MERAK EDİLEN KONULAR

AŞK DUALARI

Büyü Bozma Büyü Belirtileri Büyü Nasıl Bozulur Nazar Duası / BİRBİRİNDEN AYIRILMA

KARI KOCANIN BİRBİRİNDEN AYIRILMASI VE BUNLARIN ÇÖZÜM YOLLARI
Allah'u Teâlâ meâlen buyuruyor ki :
"Karı kocanın arasını açacak şeyi (sihir ilmini) o iki melekten öğreniyorlardı. Halbuki onlar (sihirbazlar) Allah'ın izni olmadan hiç kimseye zarar verici değillerdir." (1)
Karı kocanın sihirle birbirlerinden ayrılmasının inkâr yolu yoktur. Bu, dinde zaruri otarak bilinmesi gereken şeylerdendir. Çünkü bu, yukarıda mealini verdiğimiz ayetle sabittir. Karı koca­nın arasını açmak, şeytanın en beğendiği sanatlarından biridir, Cabir İbni Abdullah Peygamberimiz Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)'in şöyle buyurduğunu rivayet ediyor:
"Muhakkak şeytan arşını suyun üstüne koyar ve adamlarını insanlara gönderir. İnsanları yoldan çıkarma bakımından fitnesi en büyük olan kimse şeytana daha yakın olur. Adamlarından bi­risi gelir:
- "Ben falanca adama şöyle yaptım" der. Bir başkası gelir:
- "Ben falanca adamı karısıyla arasını açıncaya kadar bırak­madım" der. İblis onun yanına yaklaşır ve :
- "Sen güzelsin" der, (onu beğenir).
Hafız İbni Kesir tefsirinde :
"Kadın ile kocanın ayrılma sebepleri, sihir yüzünden birbirle­rini kötü olarak görmeleri (maymun, hınzır vs..) ya da ahlâkî yönden kötü görmeleri yahut sihir ile bağlanmaları şeklinde olur" buyurmuştur.
Efendimize yapılan sihir çok tesirli ve kuvvetli bir sihirdi. Ule­madan bazıları ı
"Efendimiz bağlı idi, hanımları ile beraber olamıyordu. Bu da sihrin en şiddeti isidir" buyurmaktadırlar.
(1)Bakara102
' BAĞLILIK NASIL OLUR?
Kadın ile kocası arasında cinsi muamele ancak erkeğin te­nasül uzvunun, ilişkiye hazır hâle gelmesi ile mümkün olur. Bu da, beyinden insanın tenasül uzvuna giden sinyaller vasıtasıyla meydana gelir.
Cinler beyinde üç merkeze girebilir ve bu merkezlerde ta­hakküm edebilirler. İşte bu merkezlerden biri de insanın tenasül uzvu İle alâkalıdır.
Bağlanmak da sihirden bir bölümdür. Sihri yapan sahir, bu iş için şeytandan yardım istiyor. Şeytan sihir sebebi ile insana musallat oluyor. Beyindeki tenasül uzvu ile alâkalı merkezi ta­hakküm altına alıyor, tenasül uzvuna giden sinyalleri önlüyor böylece intişar oluşmuyor. İntişar olmayınca dolayısıyla cinsî yakınlık da olmuyor. Bu sihrin en şiddetlisidir ki, bu sihirde inti­şar hiç oluşmaz. Fakat bu, sadece kendi karısıyla olan ilişkile­rinde böyledir. Başka bir kadınla evlenecek olsa, ona karşı aynı şey olmaz. Bazen de kadın kocasına sihir yapar, kocası kendi­sinden başkasıyla beraber olamaz.
Başka bir bağlanma usulunde ise şöyledir. Normalde intişar vardır, fakat tam hanımının yanına gelip yakınlıkta bulunacağı zaman intişar olmaz. Dolayısıyla yakınlık da olmaz.
Bazen kadına yaparlar ki, koca karısının yanına gelince âdeta onun cinsel organını bulamaz, sanki böyle bir şey yoktur. Bazen de herşey vardır, fakat ne kadar uğraşsa da olmaz. Çünkü cinler kadının cinsel organını kapatırlar. Bütün ça­ba ve uğraşmalarına rağmen, duhul olmaz. Bazen erkek karısı­na yapar, kendisinden başkası onunla beraber olamaz.
Bazen çok güzel bir kadına yaparlar. Cin gelir o güzel kadı­nı kocasına çok çirkin bir şekilde, maymun veya benzeri şekil­lerde gösterir. Kocası da ondan nefret eder ve birleşemezler. Kadının kocasını çok çirkinmiş gibi görmesi suretiyle, bunun tam tersi de olabilir. Bazen çok çirkin bir kadına yaparlar, o ka­dını da cinler çok güzelmiş gibi gösterir. Yine bazen kadına yapılır ki, kocası yanına geldiği zaman kasılır, ayaklarını açamaz. Kadın ve erkek ne kadar uğraşsalar da ve cinsel yakınlıkta hâsıl olamaz.
Bazen erkeğe yaparlar ki, yatak odasına girer girmez uyku bastırır. Hiç takati kalmaz, uykudan da gözünü açamaz.
Bazıları da kan koca arasındaki sihrin şu şekillerde olduğu­nu beyan etmiştir:
1) Kadın ile kocası birbirlerini çok çirkin görürler.
2} Sihir sebebi ile karı koca arasında muhabbet olmaz.
3) Erkeğin tenasül uzvu bağlanır.
4) Kadınınki bağlanır.
Sihir sebebi ile çeşitli hastalıklar, kan koca arasında ayrılık lar ve bağlılık meydana gelebilir.
Erkeğin cinsi muamelede bulunamamasının şu üç şekilden Üiriyle gerçekleşir.
1) Tıbbî bir rahatsızlık vardır. Ya âcizdir yada başka bir tıb­bî sorunu vardır. Bu tür hastalar doktora gidince, doktorlar onu tedavi eder.
2) Ne tıbbî bir rahatsızlıkları vardır, ne de üzerinde sinir var­dır. Hastalığı vehimdendir. Yani psikolojik bir rahatsızlıktır. Bu­nun tedavisi hastaya bağlıdır. Eğer doktora giderek iyi olacağını zannediyorsa, doktora gidince, sahtekâr cincilere gidince iyi ola­cağına inanıyorsa, onlara gidince iyi olur. Yani onun vehmi "ki­me gidersen İyi olursun" diyorsa, ona gidince iyi olur.
3) Sihir sebebi ile insanın bağlanması hâsıl olur ki, bu ekse-riyetle'bir cinin tesiriyle olur. İnşallah bunun ilacını da aşağıda açıklayacağız.
BAĞLI NASIL ÇÖZÜLÜR?
1} İmam-ı Kurtubi, Vehb'den naklediyor: "Yedi adet yeşil sidir yaprağı alınır ve iki taş arasında iyice ezildikten sonra bol miktarda suya konur. Sonra üzerine Ayet-el
Kürsî okunur. Bağlı olan insan bu sudan üç yudum içer ve kala­nı ile banyo yaparsa tamamen iyi olur."
2) imam İbni Hacer buyuruyor ki :
"Yedi adet yeşil sidir iki taş arasında dövüldükten sonra su­ya konur ve üzerine Ayet-el Kürsî, Kâfirun, İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunur. Sihirli kişi bu suyu hem içer, hem de onunla banyo yapar." (1)
3) İbni Ebi Selim Leys'den, o da Ebi Cafer Erra-zi" den riva­yetle buyuruyor ki :
"Bana haber veriidi ki, şu ayetler suya okunur ve bu su has­tanın başından dökülürse Allah'ın izni ile sihre şifâ verir. Yunus sûresi (81 -82), Taha sûresi (69), Araf sûresi (118-122)."
4) Şeyh Ebuzer Elkalmunu, Fefirruilallah isimli kitabında şöyle diyor:
"Yukarıdaki ayetler bir tabağa yazılır, yazıldıktan sonra yazı silinir ve o sudan sihirli insan içerse Allah'ın izni ile şifâ bulur, si­hir çözülür."
5) İmam-ı Nevevi, Sahihi Müslim şerhinde yazdığına göre, Said İbni Vakkas (radiyallahu anh) rivayet ediyor:
"Efendindimiz (sallaflahu aleyhi vesellem) buyuruyor ki: "Her kim acve hurmasından sabah yedi tane yerse, o gün ona sihir ve zehir tesir etmez." Bu hurmadan başka hurma ol­maz ve yedi adet olacak, fazla noksan olmayacak.
6) Muhaddis Şeyh Abdullah Habeşi şöyle buyuruyor:
"Yedi adet sidir yaprağı üzerine, teker teker Ayet-el Kürsî, İhlas, Felak ve Nas sûrelerini okuduktan sonra iki taş arasında ezip o su ile hem banyo yapılır, hemde üç yudum içilirse sihir Allah'ın izni ile çözülür."
7} Sihri çözme yolu için şöyle diyenlerde olmuştur ki, bu yol daha teferruatlı ve daha tesirlidir;
"Yine yedi tane sedir yaprağı alınır, iki taş arasında veya herhangi bir şeyle ezilir ve suya konur. Sonra üzerlerine Ayet-ei Kürsî, İhlas, Felak, Nas sûreleri ve Araf sûresinden (117'den 1 22, ayete kadar)Yunus sûresinden (79'dan 82. ayete kadar)Taha sûresinden (65'den 69. ayete kadar)olan ayetler okunur ve o sudan hem içilir, hem de onunla banyo yapılırsa Allah (celle celaluhu)'nun izni ile sihir çözülür."

Sorunlarınız hakkında yaptığımız tüm çalışmalar kişiye özeldir eşinden ayrılanlar kısa zamanda sevdiği ile sorunlar yaşayarak tartışanlar boşananlar anı sağukluk yaşayacanlar sorunlarınız hakkında araya bılırsınız iletişim 0538 023 10 34


Yorum Yap

Rumuz

E-mail

Şehir

Konu

Yorum

 

HABERLER - DUYURULAR

BİLMEDİKLERİRİNİZ

AŞK: Karşılıksız aşklarda, ayrılıklarda, sevdiğin insanı kendine aşık etmek için, evliliklerde daha mutlu bir hayat için, eşini kendine aşık etmek ve her istediğini ona

yaptırmak için yapılır.

EVLENMEK İÇİN: Evlenmeyi arzulayan her insan için, bunlar; evlenmeyi arzu edipte engellerle karşılaşıp bir türlü evlenemeyenler için, evlenmek isteyen

bekarların, boşananların ve dulların evlenmesi için yapılır.

EŞİNİN veya SEVGİLİSİNİN SADAKATİ İÇİN: Sevdiğinin, eşinin ya da sevgilisinin senden başka kimseye cinsel anlamda ilgi göstermemesi için ve sana sadık

kalması için yapılır.

 

RIZK İÇİN: Rızkının, kısmetinin çoğalmasını isteyen her insan için yapılır. Rızkı ve kısmeti dar olan, iki yakası bir araya gelmeyen insanların darlıktan refaha çıkması

için yapılır.

BEREKET İÇİN: Elindeki paraların bereketini göremeyen insanların paralarının ve mallarının bereketlenmesi için yapılır

MEVKİ YÜKSELTMEK İÇİN: Hayatta, işte, istenilen maddi ve manevi her durumda mevki yükseltmek için yapılır.

MÜŞTERİ İÇİN: Müşteriye ihtiyacı olan insanların müşterilerinin çoğalması için ve müşterilerinden bol para kazanmaları için yapılır.

KUMAR TUTKUNLARINI KUMARDAN KURTARMAK İÇİN: Kumara müptela olan insanları kumar oynama isteğinden ve kumar tutkusundan kurtarmak için yapılır.

İÇKİ BAĞIMLILARINI İÇKİDEN KURTARMAK: İçkiye müptela olan insanların içki bağımlılığından kurtulup bir daha içki içmemeleri için yapılır.

KÖTÜ ORTAMLARDAN KURTARMAK İÇİN: Kötü arkadaşlardan, kötü çevreden ve kötü insanlardan kurtarmak için yapılır.

ZEKANI KUVVETLENMESİ İÇİN: Zekanın kuvvetlenmesi, artması ve zeka kullanımının çoğalması için yapılır.

UNUTKANLIĞI GİDERMEK İÇİN: Unutkan olan insanların unutkanlıklarının gitmesi için ve her şeyi hafızalarında tutabilmeleri için yapılır.

DÜŞMANLARA GALİP GELMEK İÇİN: Düşmanların zararından korunmak için, düşmanlara karşı her zaman galip gelmek için yapılır. Her türlü sihir, muska, büyü ve

tılsımların bozulması için etkisiz hale gelmesi için yapılır. Her türlü bağlı olan insanların açılması için, bahtı bağlanmış insanların bahtlarının açılması için, Güne

rızkı, işi, gücü, kuvveti bağlı olan insanların açılması için yapılır.

MUHABBET: Seni sevmesini istediğin herkese uygulanabilir. Bu bir sevgili, arkadaş, ortak ve sevgisini arzuladığın herkes olabilir. Kaçanı geri getirmek için,

ayrılanları birleştirmek için, eşlerde muhabbet, evladın sevgisi ve saygısı için, arkadaşların içinde sevgi ve saygı görmek için, aile bütünlüğünü korumak için,

ebeveynleri tarafından sevilmek ve onlara sözünü geçirmek için, istenilen herhangi bir topluluğa otorite uygulamak için kısaca her türlü muhabbet için yapılır.

GÜZEL GÖRÜNMEK İÇİN: İnsanlar tarafından güzel görünmek ve ilgi çekmek isteyen, hatalarının bile insanlar tarafından güzel ve hoş görünmesini isteyen insanlar

için, herhangi bir toplumda, bütün çevrelerde, aile içinde ve iş mekanlarında eşsiz, çekici ve güzel görünmek için yapılır.

ZENGİNLİK İÇİN: Zengin olmak isteyen bütün insanlara yapılır.

İŞ BULMAK İÇİN: İş bulamayan, işinden çıkarılan, işe girmek istediğinde engellerle karşılaşan insanların kolaylıkla iş bulmaları ve işe girebilmeleri için yapılır.

KARA SEVDAYA TUTULAN MECNUN OLAN İNSANLAR İÇİN: İmkansız aşka ve kara sevdaya tutulan insanların bu durumdan kurtulmaları için yapılır

ÜZERİNE KUMA GELEN BAYANLARI KURTARMAK İÇİN: Üzerine kuma getirilen, eşi tarafından aşağılanan bayanların bu çilelerden kurtulmaları için yapılır.

ZİNADAN MEN ETMEK İÇİN: Eşini aldatan, kadın veya erkeklerin zina yapmalarını engellemek için ve aldatılma riskini ortadan kaldırmak için yapılır.

DEDİKODULARDAN KORUNMAK İÇİN: Yapılan dedikoduları önlemek için ve gelecekte yapılacak olan dedikodulardan korunmak için yapılır.

ZİHNİN AÇILMASI İÇİN: Algılama yeteneğinin gelişmesi için, kapalı ve dar zihinlerin açılması için yapılır.

EZBER KUVVETİNİ ARTIRMAK İÇİN: Ezber yeteneği zayıf olan insanların ezberlerini kuvvetlendirmek için yapılır.

KORUNMAK İÇİN: Öldürülmekten, ani ölümden, hastalanmaktan, kötülüklerden, korkudan, dertlerden, hırsızlardan, hapis olmaktan, felaketlerden, afetlerden,

şeytanlardan, cinlerden, cazılardan ve üryanlardan korunmak için yapılır.

UYKU BOZUKLUKLARI İÇİN: Uyku fazlalığında yada uykusuzluk gibi durumları düzeltmek için yapılır.

SÖZÜNÜ DİNLETMEK İÇİN: Herhangi bir toplumda , aile içerisinde ve bütün çevrelerde sözünü dinletmek ve sözünün geçerli olmasını isteyen insanlar için yapılır.

İTAAT ETTİRMEK İÇİN: Kadın veya erkeğin eşine yada sevgilisine itaat etmesi için, istenilen herhangi birinin itaat etmesi için yapılır.

HER HANGİ BİR İNSANI BİR MAHALDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN: İstenilmeyen zararlı, kötü kişileri bir mahalden gitmesi ve uzaklaşması için yapılır.

HASTALIK İÇİN: Sifa için tıbbın çaresız kaldıgı sirinir hastalıkları için, akıl hastalıkları için, baş ağrısı için yapılır.

ghjhgjh

hgjfg ghjgfh ghj gh

j ghj

 gh

j g

hj ghj ghj ghj gh ghj 

KADİM ORTADOĞU BÜYÜLERİ

Vefk Nedir Vefk İlmi Vefkler Medyumlar Medyum

Medyumlar Tılsımlı Takılar

Merak Edilenler

Büyü Bozma Büyü Belirtileri Büyü Nasıl Bozulur Nazar Duası

ESMAÜL HÜSNANIN FAZİLETLERİ

GÜZEL GÖRÜNME VE CAZİBE ARTTIRMA DULARI

ŞİFALI TAŞLAR VE PSİKOLOJİK ETKİLERİ

Musalar Asalar Sırlar Rahipler

KORUYUCULAR YARDIMCILAR

ARAPLARDAN SEÇMELER

PAPAZ BÜYÜLERİ VE BELİRTİLERİ